Banka Hesaplarımız

Belgeler ve Sertifikalar

BEDD; EFQM Mükemmellik Modelini benimsemiş ve bu yönde stratejik gelişme ve iyileştirmelere başlamıştır.

EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı), 1988 yılında 14 üye ile kurulmuştur. Amacı; “Avrupa’daki kuruluşların sürdürülebilir mükemmelliğini sağlayabilmek için itici güç olmak.”tır. Vizyonu ise; “Avrupa’daki kuruluşların mükemmel olduğu bir dünya”dır. 1992 yılında İş Mükemmelliği Modeli geliştirildi. Bu model; müşteri tatmini, çalışanların tatmini ve toplum üzerindeki etki konularındaki başarının, politika ve stratejilerin, çalışanların, kaynakların ve süreçlerin uygun bir liderlik anlayışıyla yönlendirilmesi ile sağlanabileceğini ve böylece iş sonuçlarında mükemmelliğe ulaşılabileceğini vurgulamaktadır. Model’deki dokuz ana kriter; kuruluşun mükemmelliğe erişme yolunda gösterdiği çabalara ilişkin değerlendirmeleri içermektedir. Mükemmellik modelinin her bir kriteri mükemmellik yolculuğunda organizasyonun uygulaması gereken özdeğerlendirme ve sürekli gelişme faaliyetlerinin yer aldığı alt kriterlerden oluşmaktadır. Modelde, 24’ü girdi ve 8’i sonuç olmak üzere toplam 32 alt kriter bulunmaktadır.

Derneğimiz, KalDer ve TÜSİAD işbirliğiyle düzenlenen 22. Kalite Kongresi’nde EFQM’in (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın) Beş Aşamalı Avrupa Mükemmelliğe Yolculuk Programı’nın ilk aşaması olan “Mükemmellikte Kararlılık” belgesi ile ödüllendirildi.

Beş Aşamalı Avrupa Mükemmelliğe Yolculuk Programı

Programın Amacı: Beş aşamalı Avrupa Mükemmelliğe Yolculuk programı bir tanıma programıdır.

Kuruluşlarda EFQM Mükemmellik Modeli’nin uygulanmasını yaygınlaştırmak, Mükemmellik yolculuğuna başlamış kuruluşlara destek vermek, kuruluşların hangi aşamada olduklarını göstermek ve her düzeydeki kuruluşun tanınmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Kuruluşlar, EFQM Mükemmellik Modeli’ni kullanmadaki deneyimlerine ve iyileştirme programlarının yayılımına göre, kendilerine en uygun aşama için başvuruda bulunabilirler.

1. Aşama:

Mükemmellikte Kararlılık

Mükemmellikte Kararlılık Programı Onayı, Mükemmellik yolculuğunun henüz başında olan kuruluşlar için tasarlanmıştır. Bu aşamada kuruluşlara bulundukları performans seviyesini anlamalarında ve iyileştirme için önceliklerini belirlemelerinde yardıma ağırlık verilmektedir.

Bu programın ilk evresinde başvuran kuruluşlar, EFQM Mükemmellik Modeli’nin dokuz ana kriterini kullanarak özdeğerlendirme sürecinden geçerler. Değerlendirme sonucunda kuruluşlar iyileştirmeye açık alanlarını saptama olanağını bulurlar. İkinci evrede ise, kuruluştan iyileştirilecek alanlarını önceliklendirmesi ve öncelikli 3 açık alanı için 6 - 9 aylık uygulama döneminin ardından iyileştirme doğrultusunda aldığı önlemleri bir saha ziyaretinde ortaya koyması beklenir. Mükemmellikteki kararlılığını kanıtlayan kuruluşlar aşamayı başarıyla tamamladıklarına ilişkin belgeyi, tüm ticari ve tanıtım faaliyetlerinde kullanabilirler.

2. Aşama:

Mükemmellikte Yetkinlik 3*, 4*, 5*

Program, EFQM Mükemmellik Modeli’ni kullanarak özdeğerlendirme yapmada deneyim kazanmış kuruluşlar için tasarlanmıştır. Bu aşama; kuruluşun başarılı biçimde yönetilip mükemmel kuruluş olma yolunda ilerlediğini gösterir.

EFQM Mükemmellik Modeli’nin otuz iki alt kriterini temel alarak, organizasyonun güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarının belirlenmesi için yapısal bir yaklaşım avantajını sunmaktadır. Bu aşama için başvuran kuruluşlar, Avrupa ve Ulusal Kalite Ödülü’ne benzer bir değerlendirme sürecine girer, ancak kendilerinden daha kısa bir başvuru dokümanı hazırlamaları beklenir.

Üç - beş kişilik eğitimli değerlendirici ekibinin başvuru dokümanlarını değerlendirmesinin ardından, başvuran kuruluşa saha ziyareti düzenlenir ve bir geri bildirim raporu hazırlanır. 2006 Yılı ikinci yarısından itibaren, başvuran kuruluşların saha ziyaret sonuçlarına bağlı olarak farklı tanıma ( 3*, 4*, 5* ) olanakları sunulmaktadır. Değerlendirme puanı 300 ve/veya üstünde olan başvuru sahibi kuruluşlar, elde ettikleri saha ziyaret puanına uygun seviyeyi başarıyla tamamlamış kabul edilir, söz konusu onay belgesini, ticari ve tanıtım faaliyetlerinde kullanabilirler.

3. Aşama:

Avrupa ve/veya Ulusal Kalite Ödülü Finalisti

4. Aşama:

Avrupa ve/veya Ulusal Kalite Başarı Ödül

5. Aşama:

Avrupa ve/veya Ulusal Kalite Büyük Ödülü

Avrupa ve/veya Ulusal Kalite Ödülü Finalisti, Başarı Ödülü veya Büyük Ödülü kazanan kuruluşlar, Avrupa veya dünyada en iyi olmayı elde etme aşamasında olan kuruluşlardır. Bu üç aşamaya yönelik başvuru için KalDer web sayfasındaki (www.kalder.org) ödül süreci ile ilgili bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

dosya_14264_790px-Pwc_logo.svg.png

Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği finansal tabloları PwC tarafından denetlenmiştir.

Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği olarak faaliyetlerimizi süreklilik ve şeffaflık kavramları odağında gerçekleştirmeye önem veriyoruz. Şeffaflık ancak uluslararası standartlarda finansal raporlama ve bağımsız denetim ile sağlanabilir. Bu nedenle, kamu yararına çalışan bir dernek olarak finansal tablolarımız Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın yanı sıra tarafsız bir firma olan Pricewaterhousecoopers (PwC) tarafından da denetleniyor.

Türkiye’de 1981 yılından beri faaliyet gösteren PwC hakkında detaylı bilgi için: http://www.pwc.com.tr 

Belgeler ve Sertifikalar