Banka Hesaplarımız

BEDD Gönüllüsü Kimdir?

Gönüllülük, bir bireyin hiçbir bir çıkar / karşılık beklentisi içinde olmadan, ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak ya da genel olarak toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için bir toplumsal girişime destek olmaktır.

Gönüllülük Nedir?

 • Gönüllülük için ön koşul içten gelmesidir
 • Gönüllülükte hiçbir zorlama ya da baskı yoktur
 • Gönüllü hiçbir maddi çıkar ya da karşılık beklemez
 • Gönüllülük herhangi bir zaman süreci ile kısıtlanamaz
 • Gönüllülükte tecrübe, bilgi, yaş, yetenek gibi önkoşullar yoktur
 • Gönüllülük sorumluluk almaktır
 • Gönüllülük alınan sorumlulukları yerine getirmektir
 • Gönüllük faaliyeti sonu toplumsal bir fayda ortaya çıkmalıdır
 • Gönüllüler STK’nın çalışmalarını yönlendirirler
 • Gönüllülük bir takım çalışmasıdır

Gönüllülük Ne Değildir?

Gönüllülük ile ilgili düşülen hatalara biz de düşmemek için gönüllülük kavramının ne olmadığını da tanımlamak gerekmektedir.

 • Gönüllü, STK için her koşulda çalışmayı taahhüt etmiş ücretsiz işgücü değildir
 • Gönüllü istediği zaman programsız bir şekilde STK’ ya destek olan amatör bir çalışan değildir
 • Gönüllü, derneğe lütufta bulunan bir insan kaynağı değildir
 • Gönüllü bağışçı ile farklı statüdedir
 • Gönüllülük her görevi üstlenmek değildir
 • Gönüllülük bireysel bir çalışma değildir

Gönüllülük Neler Kazandırır

Gönüllülük karşılık beklemeden yapılan bir aktivite olmasına rağmen, bireylere çeşitli nitelikler kazandırabilir.

 • Haz, manevi gelişim
 • Özgüven gelişimi
 • Ekip çalışması becerilerinde artış
 • Toplumsal konum
 • Yeni çevre ve arkadaşlar
 • Yeni ilgi alanları
 • Bilgi ve deneyim paylaşımı
 • Organizasyon yeteneği
 • Farklılıkları anlayış

 

BEDD Gönüllüsü Kimdir?