Our Bank Accounts

I have a project

Başvuruların tüm detayları ile [email protected] adresine yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir (içerik bilgisi, neden, nerede, ne zaman, nasıl yapılacağı, bilet-duyuru vb. detaylarla ilgili düşünceler, kimler hedefleniyor)

  • Proje bedensel engelliler için hazırlanmış olmalıdır.
  • Proje ve/veya etkinliğe dahil olacak hiçbir kişi ve kuruluş kişisel veya kurumsal kar amacı gütmemeli, ticari kaygılardan uzak olmalıdır.
  • Proje ve düzenlenecek olan etkinliklerde BEDD logo ve isminin kullanımı Yönetim Kurulu’nun yazılı onayı ile gerçekleşmektedir.
  • Projelerde ortalama kaç kişiye ulaşılacağı ya da ne kadar gelir elde edileceği, yani hedefler net olarak belirtilmelidir.
  • Projelere ait veriler düzenli olarak BEDD'e iletilmelidir.
I have a project