Banka Hesaplarımız

Sponsorluk Desteği

Neden Sponsor Olmalısınız?

Derneğimize sponsor olmakla bedensel engellilere destek vererek topluma faydalı faaliyette bulunmuş olacaksınız. · Kurumunuz sosyal sorumluluğunu yerine getirmiş olacak · Kurumun toplumdaki imajı yükselecek bilinirliği ve sevilirliği artacak · Kurumun rekabet gücü artacak ve hedef kitleye ulaşımı kolaylaşacaktır. · Medya ilişkileri ve tanınırlığı artacaktır ·

Kurum çalışanlarının kuruma bağlılığını ve kuruma duyduğu sevgi ve saygıyı artıracaktır.

Ana Sponsorluğun Koşulları

 1. Ana sponsor sponsorluk sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl boyunca BEDENSEL ENGELLİLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ ANASPONSORU olarak anılacaktır.
 2. Ana Sponsor tüm basılı malzemelerde (antetli kağıt zarf vb) Tanıtım broşürü ve kurumsal ilanlarda BEDENSEL ENGELLİLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ ANA SPONSORU ibaresi yer alacaktır.
 3. Dernek web sayfasında Ana Sponsor’un logosuna yer verecek Ana Sponsor’un web sayfasına linkler oluşturabilecektir.
 4. Dernek ile ilgili haber ve programlarda sponsorun ismi,logosu veya tanıtıcı bilgileri yer alabilecektir.v
 5. Ana sponsor, derneğin etkinliklerinde stand açabilecek hizmet, faaliyet ve ürünlerini tanıtabilecektir.
 6. Dernek tarafından düzenlenecek oturum,konferans,ve etkinliklerde Ana Sponsor’un bayrak flama veya logosu görsel sunu (bilgisayardan veya projeksiyon ile perdeye yansıtma) olarak yansıtılacaktır.
 7. Dernek, Ana Sponsor’a takdir belgesi verecektir.

Ana Sponsorluk Katkı Payı

Yıllık 75.000.00 -TL

Destek Sponsorluğu

 1. Destek sponsoru, sponsorluk sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl boyunca BEDENSEL ENGELLİLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ DESTEK SPONSORU olarak anılacaktır.
 2. Dernek, web sayfasında Destek Sponsoru’nun logosuna yer verecek , web sayfasına linkler oluşturabilecektir.
 3. Dernek ile ilgili haber ve programlarda Destek Sponsoru’nun ismi,logosu veya tanıtıcı bilgileri yer alabilecektir.
 4. Destek sponsor derneğin etkinliklerinde stand açabilecek, hizmet, faaliyet ve ürünlerini tanıtabilecektir.
 5. Dernek, Destek Sponsoru’na Teşekkür Belgesi verecektir.

Destek Sponsorluk Katkı Payı

Yıllık Katkı Payı 25.000.00 -TL

Hizmet Sponsorluğu Koşulları

Bu kategori çerçevesinde sponsorluğun (yemek, kokteyl, çay-kahve , ulaşım,eleman,malzeme vb.) koşulları ve katkı bedelleri, firmalar ile yapılacak görüşmeler sonucu belirlenecektir. Firmalara, yaptığı katkı oranında diğer sponsorlara sağlanan benzer haklar sağlanacaktır.