Burs Yardımı Alanlar


Tamamlanmış Eğitim Durumuna Göre Özürlü Nüfus Oranı
 

(25 ve daha yukarı yaştaki kişilerin tamamlamış oldukları eğitim düzeyidir. Kişinin 25 yaşına kadar tüm eğitim düzeylerini tamamladığı varsayılmıştır)


Tamamlanmış eğitim durumuna göre özürlü nüfus oranı verileri de genel nüfusa göre oldukça düşüktür. Özürlülerin yaklaşık % 41’i, süreğen hastalığı olanların yaklaşık % 47.10’u ilkokul mezunudur. İlkokul sonrası eğitim düzeyi ise oldukça düşüktür. Yüksek okula devam eden özürlü oranı % 2.24, süreğen hastalığa sahip olanlarda ise % 4.23’dür. Eğitim düzeyi doğrudan yaşam kalitesini etkileyen bir göstergedir. Sağlık, çalışma durumu, gelir ve sosyal yaşama katılma düzeyi eğitim düzeyi ile doğru orantılı olarak artar. Özürlü olmak eğitim yaşamına katılmayı engelleyen bir durum olduğu gibi, bu durumun sonucu özürlülüğün yükünü artırır. Bu kısır döngüyü kırmak özürlüler için gereken özel eğitim hizmetlerinin nitelik ve niceliğini, ulaşılabilirliğini artırmakta, bunun yanı sıra normal eğitime devam edebilecek özürlülere fırsat eşitliği sağlamakla mümkün olabilecektir. Bunu sağlamanın yolu toplumsal bilincin geliştirilmesi çalışmalarına ek olarak yasal düzenlemelerle fırsat eşitliğini devlet garantisi altına almaktan geçmektedir.

 

 

Okuma-yazma bilmeyen

Okuma yazma bilen

Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen

İlkokul

Ortaokul veya dengi meslek okulları

Lise veya dengi meslek okulları

Yüksek öğretim

Türkiye

36.37

63.62

7.69

40.97

5.64

6.90

2.42

Kent

27.40

72.58

6.85

42.75

8.00

10.62

4.36

Kır

45.36

54.64

8.54

39.17

3.31

3.16

0.47

Erkek

25.75

74.22

7.95

47.21

6.98

8.98

3.10

Kadın

51.26

48.74

7.32

32.22

3.78

3.97

1.45

 

Ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ve zihinsel özürlü nüfus % 
*Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı işbirliği ile“
2002 Türkiye Özürlüler Araştırması’nın verilerine göre….

  • Garanti Bankası
  • Maltepe Çarşı(742) Şubesi
  • Hesap No: 6299766
  • IBAN TR870006200074200006299766
  • Diğer Bankalar