Uluslararası Kent ve Engelliler Çalıştayı

18.04.2014


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından 18-21 Nisan 2014 tarihleri arasında "Uluslararası Kent ve Engelliler Çalıştayı" düzenlenecektir. 


Çalıştayda aşağıda belirtilen 8 başlıkta 18 Nisan tarihinde alan uzmanları, öğretim üyeleri ve STK' lar kenti gezecek ve bu geziler esnasındaki gözlemlerini kayıt altına alacaklardır. Somut görseller üzerinden 19 Nisan tarihinde beyin fırtınası yapılacak ve kent için kısa-orta ve uzun vadeli stratejiler belirlenecektir. Ayrıca 20-21 Nisan tarihinde de bilimsel tebliğlerin sunumları gerçekleştirilecektir. Çalıştayda sunulan tebliğler YYÜ Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler dergilerinde basılacaktır.Eğitim başlığı altında sunulacak seçilmiş bildirilerin tam metni EJER (SSCI) tarafından basılacaktır. Bilgilerinize önemle rica olunur.

 

YYÜ Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü 

• Engelliler ve Eğitim

• Engelliler ve Sağlık

• Engelliler ve Erişebilirlik

• Engelliler ve Sanat

• Engelliler ve Spor

• Engelliler ve Doğal Afetler

• Engelliler ve Hukuk

• Engelliler ve Rehabilitasyon


 

BEDD Katılımcılar:

Güler KAYAHAN
Eylem Özlem BALCI
Sedat DÜZGÜN

 

Detaylı bilgi için http://engelsiz.yyu.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

  • Garanti Bankası
  • Maltepe Çarşı(742) Şubesi
  • Hesap No: 6299766
  • IBAN TR870006200074200006299766
  • Diğer Bankalar