Banka Hesaplarımız

BEDD ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi

19.01.2018
BEDD ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi

Sosyal sorumluluk; kamu, özel sektör ve sivil toplumun bir amaç etrafında toparlanarak, ortak yaşama yönlenmeleridir. Diğer bir deyişle sosyal sorumluluk; kişi ve kurumların toplumun genel çıkarlarını geliştirecek ve koruyacak eylemlerde bulunmasıdır. Tabi bir yandan da kendi kurum veya kuruluşlarının varlığını sürdürmek ve hedeflerini gerçekleştirmek için toplumla iyi ilişkiler sürdürmesini sağlar. İşletmenin faaliyette bulunduğu ortamı koruma ve geliştirme konusundaki yükümlülükleri tamamlamasına yardımcı olur. Bu doğrultuda kurumsal sosyal sorumluluk; toplumla bütünleşmek isteyen kurumların, topluma karşı sorumluluklarını yerine getirme çabasıdır.

Sosyal sorumluluk bireylerin toplumsal konularda bilgi beceri, deneyim ve kaynaklarını yine topluma geri vermesini hedefler niteliktedir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk:

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri; eğitim, çevre, sağlık kültür gibi alanlarda gerçekleştirilebilmektedir. Kurumlar bunları gerçekleştirirken, kurumsal imaj ve kurumsal itibara olumlu değerler yüklenilmesini bekler.

Kurumsal sosyal sorumluluk çoğu zaman hayırseverlikle karıştırılmaktadır. Hayırseverlik plansız ve kimseye duyurulmadan yapılır, karşılığında bir beklenti yoktur. Buna karşılık kurumsal sosyal sorumluluk; halkla ilişkiler kampanyaları kapsamında gerçekleşen bir olgudur. Toplumun ihtiyaçları ve beklentileri göz önünde bulundurularak, planlı ve stratejik adımlarla gerçekleştirilir. Çeşitli iletişim araçları ile duyurulması önemlidir.

Kurumsal sosyal sorumluluk; zihinlerde kurumun imajıyla ilgili olumlu çağrışımlar yaratmak amacıyla yapılan bir algı yönetimidir. Gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk faaliyetleri ile kurumlar; sadakat, güven bağlılık gibi soyut değerler kazanırlar. Soyut değerler kurumsal itibarı olumlu yönde etkileyip taçlandırırken, finansal değerler de itibarla eşgüdüm içerisinde yükselişe geçecektir.

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin önemi:

Sosyal Sorumluluğun projesi geçekleştirmenin size ya da kurumunuza sağladığı faydalardan oldukça bahsettik. Kurumlar sürekli iyileştirme düşüncesi içinde oldukları için bazı önemli noktaları şöyle sıralayabiliriz;

  • Kurumsal sosyal sorumluluk projesi kurumunuzun itibarını sağlamlaştırır
  • Enerji kaynakları yönetiminde tasarruf etmenize yardımcı olur
  • Çalışma arkadaşlarınızın daha motive ve verimli olmasını sağlar
  • Çalışma arkadaşlarınız daha mutlu olurlar, kuruma olan bağlılıkları artar
  • İnovasyona daha fazla yer verir
  • Rakiplerinize karşı rekabetinizi güçlendirir 

Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği İle Sosyal sorumluluk Projesi yönetmek

 26 yılıdır faaliyet gösteren, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm ortopedik engellilerin eğitim, sağlık ihtiyaçlarına katkıda bulunarak sosyal dayanışmalarını sağlamak amacıyla kurulan derneğimiz, bünyesinde toplanan engelli vatandaşlar için din, dil, ırk, bölge ve cinsiyet ayırımı yapmaksızın gerekli tüm çalışmaları yapar.

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleriniz için, 26 yıllık deneyimimiz ve özverili kurum çalışanlarımızla birlikte toplumumza faydas sağlayacak her projede desteğe hazır olacağız.

Hızlı Bağış

Gelin, engelleri birlikte kaldıralım.